Meeluisteren
Terug naar overzicht

10 oktober 2020

Geliefde gemeente,

Vanmiddag hebben wij ons als kerkenraad beraden over de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten in de komende dagen en weken. Besloten is om het aantal bezoekers van de kerkdiensten en enkele andere activiteiten af te schalen. Omdat het te ver gaat om daar op deze plaats uitvoerig op in te gaan, ontvangt u vandaag een brief via de mail. We willen u vriendelijk vragen de inhoud van deze brief met uw ‘maatje’ te delen. Tevens vragen we u om oog te hebben voor onze oudere gemeenteleden, wellicht uit uw eigen familie of uit uw directe omgeving.

Uw kerkenraad