Meeluisteren
Terug naar overzicht

9 oktober 2020

Geliefde gemeente,

Het is goed om u op de hoogte te brengen van de besluitvorming inzake de kerkgang van aanstaande zondag.

Het CIO (de koepel waarbij de meeste kerken in ons land zijn aangesloten, waaronder ook onze gemeenten) heeft vandaag (vrijdag) opnieuw met minister Grapperhaus overlegd.

Vanavond komen verschillende deputaatschappen van onze gemeenten bij elkaar om een advies uit te brengen aan alle Gereformeerde Gemeenten.

Als kerkenraad hopen wij dit advies morgen (zaterdag) aan het begin van de middag te bespreken, waarna we een besluit nemen over de kerkgang van aanstaande zondag. Vervolgens zullen wij u hierover informeren.

De Heere gedenke onze gemeente en geve dat wij zondag mogen opgaan naar Zijn huis. Dat dit alles ons zou verbinden aan de troon der genade.

Hartelijk groeten,
uw kerkenraad