Meeluisteren
Terug naar overzicht

Uitzenddienst en afscheid fam. De Pater

Op DV dinsdag 16 januari hopen Ad en Ilse de Pater vanuit onze gemeente uitgezonden te worden naar Albanië. De dienst begint om 19.30 uur. Onze dominee leidt de dienst en ds. S. Maljaars zal de uitzending verrichten. Eigen gemeenteleden die de uitzenddienst bezoeken graag zoveel mogelijk lopend of op de fiets komen zodat er parkeerruimte is voor de genodigden van buitenaf.

Op DV zaterdagmiddag 13 januari van 15.00-17.00 uur krijgt u als gemeentelid de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Ad en Ilse, in één van de zalen van de kerk. Na de uitzenddienst zal deze mogelijkheid er zijn voor genodigden.

Drie keer per jaar krijgen gemeenteleden de algemene rondzendbrief via het Kerkelijk Nieuws.

Wilt u deze rondzendbrief ook digitaal ontvangen, stuur dan een mailtje naar tfcdepater@gmail.com. Tevens kunt u zich opgeven voor het brievenrooster. Dat kan tijdens het afscheidsmoment en na de uitzenddienst (zoek de gele inschrijflijsten), maar ook via bovengenoemd mailadres. Voor vragen kunt u terecht bij de TFC.

Op DV donderdag 18 januari vertrekken Ad en Ilse naar Albanië. Denkt u aan hen in uw gebed?