Meeluisteren

Kerktijd

In deze tijd van corona kan de gemeente nog niet in zijn geheel elke kerkdienst bijwonen. De kerkenraad wil samen met u proberen om het aantal kerkgangers structureel te verhogen, zodat u vaker de kerkdiensten kunt bijwonen en minder vaak thuis hoeft mee te luisteren. Hiervoor is een geautomatiseerd roulatiesysteem beschikbaar, namelijk het programma app.kerktijd.nl.

Nog niet opgegeven?
Allereerst willen we u vragen om via deze link u aan te melden voor de kerkdiensten en mogelijke andere activiteiten. U hoeft zich slechts één keer aan te melden. Als u de link aanklikt, vult u de gegevens in, zoals aangegeven bij onderstaande alinea ‘Welke gegevens moeten worden ingevuld?’ Graag zo volledig mogelijk invullen en daarna verzenden door op de knop ‘Aanmelden’ te klikken. Zodra u uw gegevens heeft verzonden, ontvangt u ter controle en bevestiging een e-mail, met daarin een link om uw aanmelding definitief te maken. Ontvangt u deze bevestigingsmail niet, controleer dan even uw SPAM en voeg het adres van de afzender toe aan vertrouwde personen. De door u verstrekte gegeven kunt u later eventueel aanpassen; zie onderstaande alinea ‘Gegevens wijzigen’.

Welke gegevens moeten worden ingevuld?
-Naam en adres: ‘Jansen, J. (Kerkstraat 3)’, of ‘Bakker, J. de (Kerkstraat 3)’, of ‘Geer, J. van de (Kerkstraat 3)’. U zet uw voorletters en het tussenvoegsel dus achter uw achternaam; het systeem selecteert dan op de eerste letter van uw achternaam. Achter uw achternaam zet u tussen haakjes uw adres.
-Mailadres: Het mailadres dat frequent wordt gelezen.
-Aantal kerkbezoekers: Het aantal personen dat op dit moment maximaal meegaat naar de kerk. Dit aantal kan worden aangepast als de omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte) zich wijzigen.
-Wachtwoord: Minimaal 8 tekens. Wachtwoord herhalen.
-Categorieën: Aanvinken waarvoor u wilt worden uitgenodigd. Dit kunnen meerdere categorieën zijn

Maatje worden?
Als u iemand kent die zich niet via de mail kan aanmelden, kunt u zijn of haar ‘maatje’ worden. Dit houdt in, dat u het maximaal aantal kerkbezoekers dat u voor uzelf op Kerktijd aangeeft, verhoogt, en dat u, zodra u een uitnodiging voor het bijwonen van een kerkdienst of andere activiteit ontvangt, uw ‘maatje’ vraagt of hij of zij daar ook bij aanwezig wil zijn. Voor de koster is het van belang te weten wie uw ‘maatje’ is. Dit kan worden doorgegeven via zijn mailadres: klik hier. Heeft u geen mailadres én ook geen ‘maatje’, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. In dat geval zal er naar een andere oplossing worden gezocht.

Oog voor elkaar
Om te voorkomen dat gemeenteleden uit beeld raken, is het van groot belang dat iedereen iets van zich laat horen. Wellicht dat u er bij uw kinderen naar kunt informeren. Tevens willen we u vragen om ook oog te hebben voor uw ouders of grootouders of andere senioren.

Gegevens wijzigen?
Als u zich opgegeven heeft en u wilt uw gegevens inzien of wijzigen, dan kan dit via deze link. U moet dan inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Uitnodiging
Op een gegeven moment wordt u via de e-mail uitgenodigd een dienst bij te wonen. In dit e-mailbericht vindt u een ‘Ik kom wel’ en een ‘Ik kom niet’ link. De uitnodiging wordt pas definitief als u deze accepteert door op de ‘Ik kom wel’ link te klikken.

Bent u niet in de gelegenheid om de dienst waarvoor u bent uitgenodigd bij te wonen, dan klikt u op de ‘Ik kom niet’ link. Het systeem nodigt dan diegenen uit, die het langst niet zijn geweest én die binnen de nog beschikbare ruimte in het kerkgebouw passen. Als u niet binnen 24 uur op de uitnodiging reageert, vervalt deze en wordt er iemand anders voor deze dienst uitgenodigd. Het systeem nodigt uit tot zaterdag 15:00 uur.

Als u de uitnodiging accepteert, kunt u later het aantal bezoekers voor deze specifieke dienst alsnog verlagen, bijvoorbeeld omdat u of uw huisgenoten of uw ‘maatje’ ziek geworden is. In dat geval worden er anderen voor deze dienst uitgenodigd en blijven er zo weinig mogelijk plaatsen onbezet. Om het aantal bezoekers te verlagen, moet u een link op de bevestigingsmail aanklikken. Deze link vindt u achter de vraag ‘Wilt u wijzigen met hoeveel personen u komt?’ Moet uw hele gezin verstek laten gaan, dan moet u daarvoor een mail sturen naar de koster, via deze link.

We willen u vriendelijk doch dringend vragen niet zelf uw niet-benutte plaatsen weg te geven, maar het systeem zijn werk te laten doen. Dit zorgt voor een zo eerlijk mogelijke verdeling en voorkomt teleurstelling of ergernis.

In de uitnodiging van kerktijd geeft u uw eigen gezinsleden op, ook de kinderen tot en met 12 jaar. De extra kinderen die eventueel met u meekomen, geeft u niet op; deze worden ook niet meegeteld. Dit laatste is belangrijk om in de toekomst het aantal kerkbezoekers beter te kunnen op- of afschalen.

Op dit moment staan er ruim 1700 personen in het systeem. Dit betekent, dat u niet voor elke zondag een uitnodiging ontvangt. Overigens worden de rouw- en trouwdiensten én de weekdiensten apart bijgehouden.

Naar de kerk komen
We vragen u vriendelijk om als gezin tegelijk naar de kerk te komen. Dit voorkomt dat we elkaar onnodig moeten passeren. Tevens willen we u vragen om zo gespreid mogelijk naar de kerk te komen. Opstoppingen in de hal of bij de buitendeur kunnen daarmee worden voorkomen. Dat u daarnaast de aanwijzingen van de (hulp)koster opvolgt, beschouwen we als iets vanzelfsprekends. Kom niet naar de kerk als u of één van uw gezinsleden snotterig of verkouden is of andere gezondheidsklachten heeft en als u of één van uw gezinsleden getest moet worden of al getest is, maar nog geen uitslag heeft ontvangen.

Melding bij besmetting

Mocht u te maken krijgen met een besmetting in uw gezin, dan stellen wij het op prijs dat u dit ook aan ons doorgeeft. Dit kunt u op twee manieren doen:
1. Een mail naar het mailadres van de wekelijkse nieuwsbrief, via deze link.
2. Een mail naar de scriba, via deze link.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de bepaalde kerkdiensten, dan kunt u een mail sturen naar de koster, via deze link. Wilt u daarbij de datum en de tijd vermelden van de dienst waarover het gaat?

 

Richtlijnen voor de bezoekers van een kerkdienst:

Algemeen:
Binnen het kerkgebouw gelden de voorschriften van het RIVM als gedragsnorm.

Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis. Met uw aanwezigheid verklaart u geen gezondheidsklachten te hebben.

Binnenkomst:
Houdt een onderlinge afstand van 1,5 meter aan en desinfecteer uw handen bij de desinfectiezuilen.
Overweeg het gebruik van een mondkapje.
Maak geen gebruik van de garderobe of de kapstok; leg uw (droge) jas naast u op de bank.
Regent het, dan kunt u uw (natte) jas wel ophangen. U maakt dan gebruik van de kapstok die het dichtst bij de plaats staat waar u de kerkzaal betreedt.
Loop door volgens de aanwijzingen van de bevoegde (hulp)koster en neem de u aangewezen plaats in.

Verblijf:
Echtparen en gezinsleden zitten bij elkaar.
Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).
Zing ingetogen.

Vertrek:
Verlaat uw plaats via hetzelfde gangpad als waarlangs u gekomen bent.
Na het verlaten van de kerk begeeft u zich naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om het kerkgebouw.