Meeluisteren

Praktische info

Om zo goed mogelijk pastorale zorg te kunnen verlenen, is het nodig dat de kerkenraad tijdig wordt ingelicht over zaken als huwelijk, geboorte, opname in het  ziekenhuis, huwelijksjubileum en overlijden.

Op deze pagina vindt u praktische informatie hierover.
Klik hier voor deze informatie.