Meeluisteren
Terug naar overzicht

Aanmelden | Vrijwilliger? Alsjeblieft, een dankjewel!

Op Deo volente vrijdagavond 7 juli 2023 organiseert de kerkenraad een etentje voor alle vrijwilligers (incl. aanhang) die actief zijn in onze gemeente.
Inloop +/- 17.45 – 18.00 uur in één van de zalen van de kerk.

Dit als een hartelijk dankjewel voor al het werk dat op vrijwillige basis met veel energie en enthousiasme wordt verzet.
Denkt u bij vrijwilligers aan alle vormen van werk dat door gemeenteleden wordt verricht als ook aan hen die overwegen om vrijwilliger te worden in onze gemeente.
We zien er naar uit u op 7 juli te ontmoeten! Uw aanmelding ontvangen we graag uiterlijk maandag 26 juni.
Aanmelden is mogelijk door te klikken op
deze link en het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.
Daarnaast is het mogelijk om u
telefonisch aan te melden: Elize Weststrate, 06 – 37 19 70 72 (tijdens avonduren).