Meeluisteren

Zaalgebruik

Voor het gebruik van de vergaderzalen kunnen leden van onze gemeente een aanvraag sturen naar het mailadres van de koster. Klik hier voor het mailadres.
Wilt u in deze mail het volgende vermelden:
datum, tijd, aantal personen (volwassenen/ kinderen), omschrijving van de vergadering.
Kerkelijke activiteiten zoals kerkelijke vergaderingen, verenigingswerk en rouwdiensten hebben de voorrang boven andere gelegenheden zoals jubilea en verjaardagen.
Jubilea en verjaardagen kunnen binnen 3 maanden voor de datum worden afgesproken.
Van maandag tot vrijdag zijn de zalen beschikbaar tot 22.30 uur, op zaterdag tot 22.00 uur.

Verenigingen kunnen de zalenplanning raadplegen. Hiervoor is een login benodigd. Deze kunt aanvragen bij de koster.
KlikĀ hier om de zalenplanning te raadplegen.