Meeluisteren

Onze gemeente

Op deze pagina ziet u dezelfde onderwerpen als in het rolmenu van ONZE GEMEENTE.

Op de pagina GRONDSLAG leest u over het belijden van onze gemeente. Klik hier.

Op de pagina GESCHIEDENIS leest u een korte weergave van de geschiedenis van onze gemeente. Klik hier.

Op de pagina VERENIGINGEN ziet u een overzicht van de koren, verenigingen, commissies en bibliotheek van onze gemeente. Hier kunt u ook verdere informatie vinden. Klik hier.

Op de pagina KERKTIJD kunt u naar het programma app.kerktijd.nl. In deze tijd van corona kan de gemeente nog niet in zijn geheel elke kerkdienst bijwonen. Kerktijd is een geautomatiseerd systeem waarbij u zich kunt opgeven voor de kerkdiensten. Op deze pagina kunt u ook uw gegevens aanpassen. Klik hier.

Op de pagina PRAKTISCHE INFO vindt u informatie over pastorale zorg rond zaken als huwelijk, geboorte, opname in hetĀ  ziekenhuis, huwelijksjubileum en overlijden. Klik hier.

Op de pagina HUISBEZOEK treft u de straten aan die D.V. deze winterperiode huisbezoek krijgen. Klik hier.

Op de pagina CATECHISATIE treft u informatie aan over de catechisatielessen. Klik hier.

Op de pagina ZAALGEBRUIK staat informatie over het gebruik van de verschillende vergaderzalen. Ook is hier de mogelijkheid om contact te zoeken met de koster om een zaal te gebruiken. Klik hier.