Meeluisteren

Onze gemeente

Op deze pagina ziet u dezelfde onderwerpen als in het rolmenu van ONZE GEMEENTE.

Op de pagina GRONDSLAG leest u over het belijden van onze gemeente. Klik hier.

Op de pagina GESCHIEDENIS leest u een korte weergave van de geschiedenis van onze gemeente. Klik hier.

Op de pagina PLANNING DV ziet u een overzicht van geplande activiteiten van onze gemeente. Klik hier.

Op de pagina VERENIGINGEN ziet u een overzicht van de koren, verenigingen,  en bibliotheek van onze gemeente. Hier kunt u ook verdere informatie vinden. Klik hier.

Op de pagina COMMISSIES ziet u een overzicht van de commissies. Hier kunt u ook verdere informatie vinden.
Klik hier.

Op de pagina HANDREIKING BIJ OVERLIJDEN vindt u de digitale versies van ‘Zó wil ik het…’, de kerkelijke handreiking bij overlijden en begrafenis. Klik hier.

Op de pagina HUISBEZOEK treft u de straten aan die D.V. deze winterperiode huisbezoek krijgen. Klik hier.

Op de pagina CATECHISATIE treft u informatie aan over de catechisatielessen. Klik hier.

Op de pagina ZAALGEBRUIK staat informatie over het gebruik van de verschillende vergaderzalen. Ook is hier de mogelijkheid om contact te zoeken met de koster om een zaal te gebruiken. Klik hier.

Op de pagina HULP vindt u informatie over Helpende Handen en Protocol Seksueel misbruik. Klik hier.