Meeluisteren

Bijbelstudievereniging

De Bijbelstudievereniging komt één keer per maand op dinsdag samen van 19:30 tot ongeveer 21:50 uur.

Het doel van de Bijbelstudievereniging is:
Stimuleren van het persoonlijk en in groepsverband onderzoeken van Gods Woord. Daarbij hopen we dat de deelnemers (nog) beter thuis raken in de Schrift, maar bovenal bij het graven in deze ‘akker’ de allergrootste Schat persoonlijk mogen vinden.