Meeluisteren

Commissie Helpende handen

De commissie Helpende Handen bezoekt namens de kerkenraad mensen met een beperking en eventueel het gezin waarvan hij/zij deel uitmaakt.
De leden van de commissie vormen de schakel tussen de persoon met een beperking (met zijn/haar gezin) en de gemeente, samen met Helpende Handen.

Doelstelling Helpende Handen:
– Gezinnen bezoeken waarvan één of meerdere personen een beperking heeft.
– Het bezoeken van personen met een beperking die zelfstandig wonen.
– In overleg met de kerkenraad mensen bezoeken die in een speciale woonvorm verblijven.
– Voorlichting geven over Helpende Handen.
– Wensen en behoeften doorgeven aan de kerkenraad of Helpende Handen.

Als u contact wilt zoeken met de commissie Helpende Handen klikt u hier.
Wilt u meer lezen? Klik hier.

Wist u dat Helpende Handen een vereniging is voor mensen met een beperking en hun familie?
Op de website van Helpende Handen vindt u informatie over o.a. voorlichting, gespreksgroepen en lotgenotencontact. Klik op: www.helpendehanden.nl

Helpende Handen heeft de volgende contactgroepen:
–        Autisme
–        Gedragsproblemen
–        PrO-jongeren
–        Down syndroom
–        Mantelzorgers van mensen met de ziekte van Parkinson
–        Hoogbegaafdheid
–        Dementie
–        Een lichamelijke beperking
–        Een verstandelijke beperking
–        Een meervoudige beperking
–        Een visuele beperking
–        Niet aangeboren hersenletsel
–        Spina bifida
–        Syndroom van Turner

De volgende boeken zijn beschikbaar om gelezen en uitgeleend te worden:

Deze boeken zijn te vinden bij Silene Hoogendijk thuis. Voor contact hierover, klik hier.