Meeluisteren

JV Obadja

Tijden de JV-avonden zijn we met onze jongeren bezig rondom Gods Woord. Daarnaast gaat het ook om gezelligheid en het in verbinding brengen met elkaar. We beginnen de avond met Bijbellezen, gebed en een inleiding over een Bijbels of actueel onderwerp. In elke inleiding wordt de lijn getrokken naar Gods Woord. Daarnaast denken we met de jongeren in groepjes na over de inleiding aan de hand van vragen, stellingen, etc. Halverwege de avond hebben we pauze, daarna zijn we ontspannend met elkaar bezig zijn door verschillende activiteiten in de kerkzaal of daarbuiten.

Een gewone JV-avond begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 21.30 uur. (dit verschilt uiteraard per leeftijdscategorie). Meer informatie over de invulling van de avonden staat elke 2 weken in het Kerkelijk Nieuws.  Bij bijzondere avonden (bijvoorbeeld de dropping of kerstavond) ontvangen jongeren en ouders extra informatie via Kerkelijk Nieuws, mailbox of WhatsApp.

De contributie van de JV (onder andere voor het verzorgen van de catering e.d.) bedraagt € 20,00 per lid per jaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de gemeentegids.