Meeluisteren

Protocol Seksueel misbruik

Protocol Seksueel misbruik

De kerk behoort een veilige plaats te zijn. De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke vindt dat vanzelfsprekend. Het is de Heere die dit ook van ons eist in de Bijbel. Gelukkig ervaren de meeste mensen die veiligheid ook.

In navolging van het beleidsplan van de Gereformeerde Gemeenten acht de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke het daarom van belang om het onderzoek, aanzoeken en aanstellen van leidinggevenden in eigen hand te houden. Voorafgaand aan de aanstelling van een leidinggevende wordt daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van betrokkene verlangd. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.gergeminfo.nl/publicaties/beleidsplan-van-de-gereformeerde-gemeenten-voor-anbi-periode-d-v-2021-t-m-2024.

Helaas is de praktijk weerbarstig. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt seksueel misbruik voor. Als u/jou dit overkomt of overkomen is, is het van belang dat u/ jij het meldt! Hieronder is te lezen hoe u/ jij zo’n melding veilig kan plaatsen. Ook als dat binnen onze eigen gemeente, in onze kerk gebeurt.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat (doop-)leden en ook gasten bij de ambtsdragers terecht kunnen. Meestal gebeurt dat. Maar als de drempel daarvoor te hoog is, is er een onafhankelijk adres waar u/jij terecht kunt. Voor ons kerkverband is een adviescommissie ingesteld waar gemeenteleden en/of gasten terecht kunnen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in een pastorale of kerkelijke gezagsrelatie. Het gaat dan over misbruik door een ambtsdrager (ouderling, diaken of predikant) of door een andere persoon met gezag in de kerk. Dat is iemand die door de kerkenraad is benoemd (zoals een koster, organist, lid van de evangelisatiecommissie of leider van een vereniging).

Seksueel misbruik is terecht in onze samenleving een misdrijf. De rechter kan iemand ervoor veroordelen. Omdat het zo ernstig is wil ons kerkverband dat gemeenteleden terecht kunnen bij de onafhankelijke adviescommissie. Iedereen die problemen of vragen heeft met betrekking tot misbruik binnen kerkelijke verhoudingen, kan contact opnemen met het Meldpunt.

Contact opnemen met het Meldpunt

Het Meldpunt richt zich primair op seksueel misbruik in kerkelijke of pastorale gezagsrelaties, maar neemt ook andere vragen op dit terrein in behandeling en wijst indien gewenst de weg naar de juiste hulpverlening of begeleiding.

De coördinator van het Meldpunt (Maria Vermeulen) is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer: 06-10815664. Contact opnemen kan ook via het contactformulier op de website. U kunt zowel voor u zelf als voor een naaste uw vragen stellen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Meldingen van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op de website staat hoe de procedure verloopt. De wijze waarop er vervolg wordt gegeven aan de situatie wordt met u of jou afgestemd en in overleg met u of jou uitgevoerd.

Meer informatie over het Meldpunt is te vinden op https://www.gergeminfo.nl/seksueel-misbruik.