Meeluisteren

Thuisfrontcommissie familie A. de Pater

In DV januari 2024 worden Ad en Ilse de Pater namens ZGG uitgezonden naar Albanië. Dit betekent dat de gemeente van Krabbendijke een zendende gemeente is geworden. Naast de plaatselijke zendingscommissie (PZC) is er een thuisfrontcommissie (TFC) opgericht om de betrokkenheid op het zendingswerk van Ad onder de gemeenteleden te bevorderen. De TFC bestaat uit zeven gemeenteleden en is opgericht met de taak om het meeleven met familie De Pater te stimuleren en in praktische zin ondersteuning te bieden tijdens de voorbereidingsperiode, de uitzending, verlofperiodes en na repatriëring. Zo kan Ad zich volledig richten op zijn taak en mag gezamenlijk biddend uitgezien worden naar de vrucht op dat werk.

De ondersteuning door de TFC kent verschillende aspecten, zoals:

Meer informatie over dit zendingswerk is ook te vinden op de website van de Zending Gereformeerde Gemeenten.

De TFC zal ongeveer drie keer per jaar een rondzendbrief verspreiden, namens Ad en Ilse, aan gemeenteleden en betrokkenen. Mocht u zich hiervoor willen aanmelden dan kan dit via dit mailadres.